AG Non Draft Transition

Stævnepladsen er placeret i Øster Voldgade, 7000 Fredericia
Registrering og information findes på Bülows kaserne, lige til venstre indenfor porten.
Toiletter til deltagerne findes til højre i hjørnet af bygningen.
Skiftezonen for AG er placeret på plænen overfor kasernen.

The venue is located in Øster Voldgade, 7000 Fredericia
Registration and information can be found at Bülow Kaserne, just to the left inside the gate.
Toilets for the participants are on the right side in the corner of the building.
The transition zone for AG is located on the lawn in Øster Voldgade.


Efter 750 m. svømningen løber deltagerne op til vejen hvor der fortsættes til venstre op ad rampen op mod skiftezonen i Øster Voldgade.

Dismount line er i den sydlige ende af skiftezonen. Efter at have krydset dismount line løber deltagerne ind i skiftezonen for at skifte til cyklen.

Når der er skiftet til cykel, løber deltagerne mod nord hvor udgangen og mount line befinder sig i udgangen af skiftezonen.

Efter mount line er krydset skal deltagerne holde skråt til venstre for at cykle uden om målgangen og videre mod nord ad Øster Voldgade.

After the 750 m swim, the participants run up to the road where they continue to the left up the ramp towards the transition zone in Øster Voldgade.

The dismount line is at the southern end of the transition zone. After crossing the dismount line, participants run into the transition zone to change to the bike.

When the change to the bike has been made, the participants run to the north where the exit of the transition zone and mount line are located at the end of the transition zone. After exiting the transition zone the participants continue to drive to the north on Øster Voldgade.


Efter de tre første omgange på cyklen, kører deltagerne igennem stævnepladsen til venstre for mål opløbet, og fortsætter ligeud ad Øster Voldgade ud på den efterfølgende omgang på cyklen.

After the first three laps on the bike, the participants drive through the venue area to the left of the finish area and continue straight out of Øster Voldgade for the next lap on the bike.


Når deltagerne returnerer til stævnepladsen efter fjerde omgang på cyklen, holder de til højre ind i den sydlige ende af skiftezonen.

Når cyklen er placeret i cykelholderen, løbes der nord ud af skiftezonen.

Løberne løber venstre om målopløbet og løber nord på, inden de holder til højre og løber ned på stranden.

When the participants return to the venue area after the fourth lap on the bike, they keep right into the southern end of the transition zone.

When the bike is placed in the bike holder, the participants will run out of the transition zone in the northern end.

The participants run left around the finish area and run north on Øster Voldgade, until they must run to the right to run down towards the beach.


Når deltagerne returnerer til stævnepladsen efter de første tre omgange på løbeturen, holder de til venstre uden om skiftezonen og målgangen videre mod nord til de svinger til højre ned til stranden.

Når deltagerne returnerer til stævnepladsen efter fjerde omgang på løbeturen, holder de til højre igennem Elite Skiftezonen videre lige ud ind i målgangen.

When the participants return to the venue area after the first three laps on the run course, they must keep left around the transition zone and the finish line further north until they turn right down to the beach.

When the participants on the run returns to the venue area after the fourth lap, they keep to the right into the finish area and continue straight to the finish line.