Trafikinformation

Trafikale ændringer i forbindelse med De Nordiske Mesterskaber i Triatlon

De Nordiske Mesterskaber i Triatlon betyder også, at der vil være en række trafikale ændringer inden for Voldene i Fredericia. Det vil dog være muligt efter anvisninger fra trafikofficials at krydse ruterne på udvalgte steder.

  • Inden for Voldene er der parkering forbudt på både løbe- og cykelruterne lørdag og søndag i tidsrummet 06.00 til 19.00. Der vil blive skiltet i dagene op til De Nordiske Mesterskaber i Triatlon 2023.
  • De dele af løbe- og cykelruterne, der er planlagt inden for Voldene er lukket for trafik både lørdag og søndag i tidsrummet 09.00 til 17.00.
  • Holstensvej er spærret begge dage i tidsrummet 07.00 til 18.00.
  • Kongens Port er spærret søndag i tidsrummet 14.30 til 18.00. Ind- og udkørsel fra og til centrum af Fredericia i denne periode ske via de resterende indfaldsveje.
  • Søndagen eftermiddag er cykelruten udvidet fra Kulturkaserne via Fælledvejskvarteret og retur før deltagerne skal videre ud på cykelruten i centrum af Fredericia. På den første del af ruten vil der være mulighed for at køre i bil.

Herunder kan du se kort med ruterne, afspærringer om muligheder for omkørsel:

Cykelruten (markeret med rød) og løberuten (markeret med lilla) inden for voldene:

Information til beboere omkring kastellet:

Information til beboere omkring Østre Voldgade:

Information til beboere langs kvarteret ved havnen:

Information til beboere langs Fynsgade: