ETU NM Routes

Svømmerute Elite:
Starten går på stranden.
Der svømmes lige ud ved den første bøje. Herefter svømmes der til højre ved de to yderste bøjer.
Når svømningen er gennemført, løbes der via stranden op i skiftezonen.

Svømmeruten er 750 m. lang og skal svømmes en gang.
Link til kort: https://www.alltrails.com/da-dk/explore/map/750-m-nm-2023-300-150-300-85ef8e8

Swimming course Elite:
The start is on the beach.
You will swim straight out at the first buoy. Then swim to the right at the two outermost buoys.
When the swim course has been completed, you run via the beach to the change zone.

The swim course is 1 lap of 750 m.
Link to map: https://www.alltrails.com/da-dk/explore/map/750-m-nm-2023-300-150-300-85ef8e8

Cykelrute elite:

Cykelruten for Elite deltagerne er en teknisk krævende rute. Ruten går i den indre by, hvor der er en del sving, og ud på havnekajen, der møder deltagerne små 100 meter med brosten og en god chance for lidt vind.

Ruten er 5 km. lang og skal gennemkøres 4 gange.
Link til kort: https://www.alltrails.com/da-dk/explore/map/5-km-nm-2023-osterstrand-d9fc0cd

Bike course Elite:
The bike course for the Elite participants is a technically demanding bike course. The bike course goes through the inner city, where there are quite a few turns, and out onto the harbor quay, where the participants will meet a short 100 meters of cobblestones and a good chance for a bit of wind.

The course is 4 laps of 5 km in total 20 km.
Link to map: https://www.alltrails.com/da-dk/explore/map/5-km-nm-2023-osterstrand-d9fc0cd

Løberute Elite:

Løberuten for Elite er en lettere kuperet rute der går ned til stranden og retur til målområdet.
Ruten er 1,667 km lang og skal gennemløbes 3 gange, i alt 5km.

Link til kort: https://www.alltrails.com/da-dk/explore/map/loberute-1-646-km-nm-2023-65b0df2

Run course Elite:

The Elite run course is a slightly hilly course that goes down to the beach and back to the venue area.
The running course is 3 laps of 1.667 km in total 5 km.

Link to map: https://www.alltrails.com/da-dk/explore/map/loberute-1-646-km-nm-2023-65b0df2