AG Non Draft Routes

Svømmerute AG Non Draft:
Starten går på stranden.
Der svømmes lige ud ved den første bøje. Herefter svømmes der til højre ved de to yderste bøjer. Når svømningen er gennemført, løbes der via stranden op i skiftezonen.

Svømmeruten er 375 m. lang og skal svømmes to gang. I alt 750 m.
Halvvejs skal der løbes ca. 30 m. på stranden.
Link til kort: https://www.alltrails.com/da-dk/explore/map/375-m-nm-2023-150-100-125-68aea52

Swimming course AG Non Draft:
The start is on the beach.
You will swim straight out at the first buoy. Then swim to the right at the two outermost buoys. When the swim course has been completed, you run via the beach to the change zone.

The swim course is 2 laps of 375 m. and in total 750 m.
Halfway you have to run approx.. 30 m. on the beach.
Link to map: https://www.alltrails.com/da-dk/explore/map/375-m-nm-2023-150-100-125-68aea52

Cykelrute AG non draft

Cykelruten for AG non draft er en forholdsvis flad cykelrute der indeholder både tekniske passager og passager hvor der er mulighed for at ligge i bøjlen.
Der er et sving rundt på havnen hvor der kan være lidt vind og der vil være ca. 100 m. pænt liggende brosten.

Cykelruten er 10 km. lang og skal gennemkøres 4 gange.
Link til cykelrute: https://www.alltrails.com/explore/map/cykelrute-10-km-nm-2023-1091660

Bike course AG non draft
The bike course for AG non draft is a relatively flat bike course that contains both technical passages and passages where it is possible to be drive in the aero bar.
The course runs around the harbor where there may be a little wind and there will be approx. 100 m. neatly laid cobblestones.

The cycle route is 10 km. long and must be driven through 4 times.
Link to map: https://www.alltrails.com/explore/map/cykelrute-10-km-nm-2023-1091660

Løberute AG non draft

Løberuten for AG non draft er en lettere kuperet rute der går langs med stranden rundt i kastellet og retur. Ruten er på 25% asfalt og 75% grus.

Ruten er 2,5 km lang og skal gennemløbes 4 gange.
Link til kort: https://www.alltrails.com/da-dk/explore/map/2-5-km-lob-ag-nm-2023-1ae6464

Run course AG non draft
The run course for AG non draft is a slightly hilly route that runs along the beach around the “Kastel” and back. The route is 25% asphalt and 75% gravel.

The route is 2.5 km long and must be completed 4 times.
Link to map: https://www.alltrails.com/da-dk/explore/map/2-5-km-lob-ag-nm-2023-1ae6464