Mixed Relay Transition

Stævnepladsen er placeret i Øster Voldgade, 7000 Fredericia.
Registrering og information findes på Bülows kasserne, lige til venstre indenfor porten.
Toiletter til deltagerne findes til højre i hjørnet af bygningen.

The venue is located in Øster Voldgade, 7000 Fredericia
Registration and information can be found at Bülow Kaserne, just to the left inside the gate.
Toilets for the participants are on the right side in the corner of the building.


Efter endt svømning løber deltagerne op forbi Badeanstalten op til vejen, hvor de drejer til venstre op ad og løber syd på op ad rampen op til Øster voldgade. Her drejer deltagerne skarpt til højre og løber ind i den sydlige ende af skiftezonen.

Når deltagerne har skiftet til cyklen, løber de mod nord ud af skiftezonen. De holder skråt til venstre uden om mål opløbet og drejer herefter til venstre ud på ruten ad Danmarksgade.

After finishing swimming, the participants run up past the changing room up to the road, where they turn left up and run south up the ramp up to Øster Voldgade. Here the participants turn sharply to the right and run into the southern end of the transition zone.

When the participants have switched to the bike, they run north out of the transition zone. They keep diagonally to the left outside the finish run and then turn left onto the route along Danmarksgade.


Efter første omgang på cyklen, kører deltagerne igennem stævnepladsen til venstre for mål opløbet, og fortsætter til venstre ad Danmarksgade ud på den efterfølgende omgang på cyklen.

After the first lap on the bike, the participants drive through the venue area to the left of the finish area and continue straight out of Øster voldgade for the next lap on the bike.


Når deltagerne returnerer til stævnepladsen efter anden omgang på cyklen, holder de til højre ind i den sydlige ende af skiftezonen.

Når cyklen er placeret i cykelholderen, løbes der nord ud af skiftezonen.

Løberne løber venstre om målopløbet og løber nord på, inden de holder til højre og løber ned på stranden.

When the participants return to the venue area after the second lap on the bike, they keep right into the southern end of the transition zone.

When the bike is placed in the bike holder, the participants will run out of the transition zone in the northern end.

The participants run left around the finish area and run north on Øster voldgade, until they must run to the right to run down towards the beach.


De to til tre første løbere der har løbet en omgang af 1,25 km, løber til højre retur mod stranden når de kommer tilbage til stævnepladsen.

Her løber de ned til relay zonen og sender den næste deltager på holdet afsted.

Sidste løber på holdet fortsætter ligeud mod nord af Øster voldgade mod mål området og løber her i mål.

The first two to three runners who have completed one lap of 1.25 km must run to the right back towards the beach when they arrive back to the venue area.

Here they must run down to the relay zone and send the next participant on the team off.

The last runner in the team continues straight north of Øster voldgade towards the finish area and crosses the finish line.


Når deltagerne kommer tilbage til stranden, skal deltagerne løbe skarpt til højre to gange for at komme til relay zonens line up.

Her skal der ske en fysisk berøring mellem de to deltagere inden den næste deltager på holdet starter på sin tur.

Once the participants get back to the beach, the participants must take a sharp right turn twice to get to the relay zone’s line up.

Here, there must be physical contact between the two participants before the next participant on the team starts his turn.