AG Draft Routes

Svømmerute AG draft 18-39:
Starten går på stranden.
Der svømmes højre om ved alle bøjer. Når svømningen er gennemført, løbes der via stranden op i skiftezonen.

Link til kort: https://www.alltrails.com/da-dk/explore/map/375-m-nm-2023-150-100-125-68aea52

Swimming course AG draft 18-39:
The start is on the beach.
You swim to the right at all buoys. When the swim has been completed, you run via the beach to the transitionzone.

Link to map: https://www.alltrails.com/da-dk/explore/map/375-m-nm-2023-150-100-125-68aea52

Cykelrute AG draft 18-39:

Cykelruten for AG draft 18-39 deltagerne er en teknisk krævende rute. Ruten går i den indre by, hvor der er en del sving, og ud på havnekajen, der møder deltagerne små 100 meter med brosten og en god chance for lidt vind.
Ruten er 5 km. lang og skal gennemkøres 2 gange.

Link til kort: https://www.alltrails.com/da-dk/explore/map/5-km-nm-2023-osterstrand-d9fc0cd

Bike course AG draft 18-39:
The bike course for the AG draft 18-39 participants is a technically demanding bike course. The bike course goes through the inner city, where there are quite a few turns, and out onto the harbor quay, where the participants will meet a short 100 meters of cobblestones and a good chance for a bit of wind.
The course is 2 laps of 5 km in total 10 km.

Link to map: https://www.alltrails.com/da-dk/explore/map/5-km-nm-2023-osterstrand-d9fc0cd

Løberute AG 18-39 Draft:
Løberuten for AG 18-39 Draft er en lettere kuperet rute der går ned til stranden og retur til målområdet.
Ruten er 1,667 km lang og skal gennemløbes 2 gange, i alt 3,334 km

Link til kort: https://www.alltrails.com/da-dk/explore/map/loberute-1-646-km-nm-2023-65b0df2

Running Course AG 18-39 Draft:
The run course for AG 18-39 Draft is a slightly hilly course that goes down to the beach and back to the venue area.
The running course is 2 laps of 1.667 km in total 3.334 km.

Link to map: https://www.alltrails.com/da-dk/explore/map/loberute-1-646-km-nm-2023-65b0df2